Pomohu vám stát se respektujícím a 

sebe-VĚDOMÝM partnerem/

partnerkou 

online vztahový program 

Program je momentálně uzavřen. Další běh programu je plánován na 5/24.

Sebe-VĚDOMÝ partner

- Má zdravou sebedůvěru a váží si sám sebe

- Rozumí a chápe sám sebe

- Vyzná se sám v sobě

- Dokáže porozumět svým myšlenkám a emocím a umí s nima také pracovat

- Ví, co chce ve vztahu a v životě 

- Je citově otevřený

- Je ochotný na sobě pracovat

- Je schopný o všem v klidu a otevřeně komunikovat

- Umí rozumně řešit konflikty

- Se umí vcítit do druhého a pochopit ho

- Si umí nastavit láskyplně své hranice

- Umí ovládat své reakce

- Zná své potřeby a umí je také komunikovat s partnerem

 

 

 

Zavřete oči a...

...představte si, jaké by to bylo?

Tvořit si takový život a partnerský vztah po kterém toužíte? Cítit se v životě i vedle svého partnera naplněně, šťastně, milovaně, přijímaně, bezpečně? Vše můžete mít a mnohdy i bez toho, aniž byste k tomu potřebovali jiného partnera. 

Žila jsem roky v toxickém vztahu, ze kterého jsem chtěla utéct, byla jsem ve svém životě nespokojená a vinila všechny kolem sebe. Teprve, když jsem změnila samu sebe, vše se obrátilo. Podařilo se mi zachránit náš toxický vztah, vše jsem zvládla sama, můj partner se pak přidal. A to vše, naučím i já vás. 

Zrovna když si housenka začínala myslet, že je svět u konce, proměnila se v motýla.

Vím, jaké to je...

...být smutná, frustrovaná, nemilovaná, odmítaná, nepochopená, bezmocná a nesebě-vědomá. Tyto pocity jsem zažívala před několika lety i já. Měla jsem toxický vztah k sobě sama i se svým partnerem. Možná i vy zažíváte tyto pocity a nevíte jak z toho ven. Možná, že jste ve vztahu, kde se takto cítíte, nebo jste sami a máte za sebou nefunkční vztahy a chtěli byste aby to bylo jiné. Někde v mysli, vám tichý hlásek říká, "Ale, prosím Tě co bys chtěl/a, buď rád/a za to co máš," ale vaše srdíčko vám říká, ne zasloužím si lásku, respekt a pochopení.

ANO, zasloužíte a já vám ukážu jak toho docílit. 

Víte, že...

JE NÁŠ PARTNER NAŠE NEJLEPŠÍ ZRCADLO?

Právě díky našemu partnerovi si můžeme konečně tyto své nevyzrálé postoje uvědomit. A to je právě to, s čím pracuji. Učím druhé skrze své partnery i jiné lidi si uvědomit a zpracovat si nevědomé vzorce, ať už v myšlení, cítění a nebo v chování.

Jste žena nebo muž a...

Nezvládáte své emoce (smutek, hněv, žárlivost, strach, úzkost, vinu, hanbu)
 
Cítíte se nemilovaně, nepochopeně, nepřijímaní
 
Máte vedle sebe partnera, který je chladný nebo výbušný
 
Chybí vám láska a porozumění
 
Jste ve vztahu nespokojeni
 
Nevěříte si a podceňujete se
 
Přitahujete si do svého života stále stejné partnery
 
Toužíte po lásce a souznění
 
Nevyznáte se se sami v sobě
 
Neumíte si nastavit své hranice a nebo je překračujete 
 
Máte neustálý strach a obavy
 
Máte často nedorozumění se svým partnerem

Neumíte efektivně řešit konflikty

Máte strach komunikovat

Máte často negativní myšlenky a emoce

                        Tak tu jste správně!

O mně

Jmenuji se Lucie, je mi 42 let a jsem dipl. mentální trenér, vztahový kouč, lektor a mentor a vedu druhé ke spokojeným, láskyplným osobním a partnerským vztahům.

Studuji přes 16 let sociologii, psychologii a filozofii se zaměřením na problematiku v partnerských vztazích.

Žila jsem 12 let v Německu, kde jsem se učila od těch nejlepších odborníků. Prošla jsem několika výcviky, kurzy, semináři a neposledně intenzivním samostudiem. Metody které používám ke své práci jsou koučovací techniky, NLP Coaching, vizualizace  a efektivní práce s myslí a emocemi pomoci kognitivní restrukturalizace.

Jsem otevřená a pozitivní žena a  vidím za vším jen to dobré. Vím, že každý konflikt, špatná zkušenost k nám promlouvá, abychom něco změnili sami v sobě.

Cestu ke spokojenému osobnímu a partnerskému vztahu jsem si musela sama vyšlapat. Díky touze, mít spokojený život a naplněné láskyplné partnerství, jsem se rozhodla vzít vše do svých rukou a začala na sobě intenzivně pracovat. Studovat sama sebe. Tady začala má cesta, cesta sama k sobě. Nejkrásnější cesta mého života. 

Roky jsem žila v toxickém vztahu. Dnes vím, že pokud si do života přitáhneme toxického partnera, jsme sami toxičtí. Dnes pomáhám druhým tvořit zdravé osobní i partnerské vztahy. 

Jaký máme vztah k sobě sama, je zásadní pro to, jaké partnery přitahujeme do svého života. Po dlouhém zkoumání, jsem se vrátila zpátky do minulosti, kde jsem si musela zpracovat spoustu nevyřešených témat, které mi bránili mít harmonický vztah.

Dnes žiji 10 let v harmonickém a láskyplném vztahu. 

Těším se na vás. 

S láskou, Lucie.

Co získáte když vstoupíte do mého programu

Na čem spolu budeme pracovat?

VIZE, CÍLE, TIME MANAGMENT  A HODNOTY
V první řadě si stanovíme, čeho chcete dosáhnout. Každá změna začíná záměrem. Pomocí pracovních listů, které jsem si pro vás připravila to půjde snadno.

PODROBNÁ ANALÝZA VAŠÍ OSOBNOSTI A PARTNERSKÉHO VZTAHU
Podíváme se důkladně na vás a váš partnerský vztah. Zjistíme příčinu problému a budeme společně na něm krok po kroku pracovat.

PRÁCE S VNITŘNÍM DÍTĚTEM

Dítě v nás je obrazem toho, co jsme se naučili a zažili v našem dětství a stále v nás existuje. Mohou to být například negativní přesvědčení typu: „Nejsem dost dobrý/á.“ nebo „Nezasloužím si lásku.“ atd. Může jít také o pocity bezmoci nebo osamělosti, které jsme zažili při určitých událostech z dětství.

CITOVÉ VAZBY
To, jak jsme byli vychováváni a do jaké míry byly plněny naše potřeby, rozhoduje o tom, jak se v dospělosti vztahujeme k našim partnerům.

BUDOVÁNÍ ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ A SEBELÁSKY
Vztah k sobě sama je jeden z nejdůležitějších v našem životě a hraje velkou roli v partnerských vztazích.

PRÁCE S MYSLÍ A EMOCEMI
Pokud máme neustále nějaké negativní emoce, pocity, tak je to náznak toho, že v nás je nějaké negativní přesvědčení kterému nevědomě věříme.

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 
Naučím vás jak správně a komunikovat se svým partnerem.

PŘÍPRAVA NA PARTNERSKÝ VZTAH (pro nezadané)
Připravím vás na partnerský vztah. Naučím vás, na co se u svých protějšků zaměřit a čeho se naopak vyvarovat.

VEDENÉ MEDITACE NA MÍRU
Díky meditacím, docílíte rychleji výsledků. Pomohou vám posílit např. sebedůvěru, užívat si naplno života, zlepšit vztahy, zdraví aj.

                Proč jít do spolupráce právě se mnou? 

Vím, jaké to je...

...žít v toxickém vztahu, plný hádek, nedorozumění, nelásky. 

...být pohlcená negativními emocemi, myšlenkami.

...žít roky ve vztahu s chronickou nespokojeností

...nemít vedle sebe nikoho, kdo vás podpoří a ukáže ten správný směr

...cítit bezmoc a strachy

...mít panické ataky

...nemít žádnou sebehodnotu a sebevědomí

...být závislá ve vztahu

 

 

                     Během 6 měsíců, vám předám všechny mé zkušenosti a účinné metody, které jsem za 16 let nasbírala. 

Co na vás čeká

Jak to bude probíhat? 

ONLINE VIDEO KONZULTACE 1:1
Budeme se spolu scházet 1x za 14dní. Každá konzultace trvá 90min. Spojení bude probíhat přes videohovor na Google Meet.

PÍSEMNÁ A HLASOVÁ  PODPORA (Whatsapp)
Kdykoliv budete mít s něčím problém, můžete mě osobně písemnou nabo hlasovou formou kontaktovat.

PRACOVNÍ ÚKOLY - SKRIPTA
Každý týden, budete ode mě dostávat úkoly, na kterých budete pracovat. Úkoly budou písemné i akční. 

MEDITAČNÍ NAHRÁVKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaké metody používám ke své práci? 

Metody, které používám ke své práci s klienty:

Kognitivní restrukturalizace: Tato metoda spočívá v tom, že s klientem identifikujeme a zpochybňujeme negativní myšlenky. 

ABC model kognitivní restrukturalizace: ABC model emocí vyvinul americký psycholog Albert Ellis. V ABC modelu se rozlišuje událost nebo situace, její hodnocení a důsledky , které způsobuje . O tom, jak se cítíme a chováme, tedy nerozhoduje aktuální situace, ale naše hodnocení události.
Písmena "ABC" jsou zkratkou pro:
A = aktivující událost
B = přesvědčení nebo systém přesvědčení
C = důsledky

Mentální trénink: Mentální trénink je o udržení optimistického vnitřního nastavení v těžkých životních situacích. Pomůže vám trénovat svou duševní sílu, zlepšit emoční kompetenci, mentální bloky, zvýší vlastní motivaci, sebevědomí, překonáte strachy a
negativní myšlenky.

Koučovací techniky: Metodou koučinku je správné kladení otázek. Otázky vám pomohou rozvinout své myšlení, díky kterému aktivně objevíte své vlastní možnosti, znalosti a dovednosti. Poté stanovíme akční kroky, které je potřeba krok za krokem absolvovat, abyste svých cílu dosáhli. 

Sebekoučink: Sebekoučink je metoda, kterou může využít každý. Pomocí této metody můžete s pomocí vnitřního kouče rozvíjet svou vlastní osobnost. Zjednodušeně to znamená, že sebekoučink není založen na jedné konkrétní výuce, ale nabízí vám mnoho různých možností, ze kterých si můžete vybrat ty, které vám vyhovují. Sebekoučink nabízí možnost rozpoznat obstrukční vzorce myšlení a chování a rozpustit je. Může také pomoci aktivovat vlastní potenciální silné stránky, které jsou v každém člověku.

 

1.- 2. týden

Vize, cíle, plánování času a hodnoty

V těchto dvou týdnech se zaměříme na vaše vize, cíle, podíváme se, jak na tom jste s časem, který máte k dispozici.  Zabrouzdáme také do vašeho hodnotového systému, díky kterému zjistíme, kdo a kým vlastně jste. 

 

3.- 8. týden

Vnitřní dítě a citová vazba

V těchto týdnech na vás čeká vztahová analýza.

Podíváme se do vašeho dětství, protože právě tam vše začíná. To, jaké máme dnes sebevědomí, závisí od toho, jakou výchovou jsme si prošli. 

Najdeme vaše emoční spouštěče a naučím vás, jak a nimi pracovat.

Vyčistíme bloky, které se pojí s vaším dětstvím a rodiči. 

 

 

9.- 16. týden

Budování zdravého sebevědomí a sebelásky

Budeme spolu krok po kroku budovat zdravé sebevědomí a sebelásku. 

Čekají na vás příjemné úkoly, díky kterým si budete budovat své sebevědomí. 

17.- 20. týden

Práce s myšlením, programování mysli

Přeprogramujeme vaši mysl, tak aby vás už neovládala. Naučím vás efektivně pracovat se svou myslí. Vše podpoříme sugescemi.

21.- 24. týden

Emoční inteligence

 

Každá emoce má své místo. Naučím vás, své emoce pochopit, pracovat s nimi  a najít vaše emoční zranění.

24.- 26. týden

Partnerská komunikace

Efektivní a nenásilná partnerská komunikace, je základ zdravých vztahů. 

Podíváme se, jaké nedostatky máte v komunikaci s partnerem a společně na tom zapracujeme. 

Co vše získáte ? 

- Poznáte sami sebe, své vzorce a nastavení, které si nesete z dětství.

- Získáte pochopení proč se vám v životě děje to, co se vám děje, proč přitahujete do života nevhodné partnery. Pochopíte souvislosti mezi problémy, které se vám neustále dějí. 

- Zvědomíte si, v kterých životních oblastech (vztahy, práce, volný čas, osobní rozvoj, přátelé, rodina), ne-máte rovnováhu a společně na tom zapracujeme. 

-Poznáte své vnitřní dítě a naučíte se s ním pracovat. Zpracujete si své dětství, svou minulost. 

-Získáte zdravé sebevědomí, sebelásku a sebedůvěru. 

-Naučím vás pracovat se svou myslí a emocemi (vztek, strach, smutek, žárlivost, vina, deprese, hanba, závist), tak aby vás už v životě a vztazích neovládaly. 

- Naučím vás, jak asertivně komunikovat s partnerem.

- Pokud jste single, připravím vás na partnerský vztah, tak abyste neopakovali chyby, které jste dělali v minulých vztazích, nebo které jste se naučili od svých rodičů.

- Naučím vás se klidně, jasně, láskyplně a efektivně komunikovat se svým partnerem. 

- Zpracujete si minulé vztahy, tak abyste si netahali do dalšího vztahu nevyřešené témata, která by vztah mohla narušit. 

- Naučíte se efektivně pracovat se svými emocemi, myšlenkami a pochopíte, co se za vašimi emocemi skutečně skrývá.

 

       Stanete se SEBE-VĚDOMÝM PARTNEREM/PARTNERKOU

Zaujal vás tento program? 

Pokud váháte, máte nějaké otázky k programu nebo byste mě chtěli poznat osobně, tak vám nabízím 20min. online seznamovací konzultaci zDARma. 

 

                                                                 

Do zprávy napište prosím "Seznamovací konzultace zDARma)

                                                 Nejčastější otázky

Pro koho je vztahový program určený?

Tento program je určený pro muže i ženy, jakékoliv věkové kategorie. Program je pro lidi, co jsou sami, po rozchodu i pro ty, co jsou ve vztahu.

Budu to vše zvládat?

Nebojte, nebudu vás zahlcovat. 🙂 Vždy se domluvíme tak, abyste se cítili příjemně. Když se nebudete moci účastnit konzultace, můžeme konzultaci přesunout, nepřijdete o ni.

Mohu program platit na splátky?

Ano, je možnost 3 splátek po 14.000Kč.

Co je vše je zahrnuto v ceně programu?

V ceně programu dostanete, 12x online video konzultaci á 90 min., mou plnou DOŽIVOTNÍ e-mailovou podporu, pracovní PDF listy a meditační nahrávky.

Co když si nejsem jist/a, jestli je tento program pro mě?

Pokud si nejste jisti, napište mi na Email: info@luciezapotocka.cz

Mohu vstoupit do programu kdykoliv?

Bohužel, program otevírám 2x do roka. Tento běh bude startovat 01.08. 23 a bude končit koncem ledna 2024.

Teprve až změníme sami sebe, se může změnit vše kolem nás. 

A já vás tou změnou provedu.

Kolik bude vaše investice do sebe sama? 

6měsíční intenzivní vztahový program 1:1
42.000Kč
Možnost 3 splátek – 3x 14.000Kč
Aktuálně 12 dostupných míst.

Co vše získáte?

Sebevědomí

Člověk, který má zdravé sebevědomí, je také partnerem, se kterým se každý dobře cítí.

Sebepoznání

Pochopíte a dokonale poznáte sami sebe. Člověk, který chápe a zná sám sebe, dokáže lépe pochopit i svého partnera.

Klid v mysli

Naučím vás pracovat se svou myslí, tak aby už ona neovládala vás. Mnoho konfliktů ve vztahu pramení právě z vaši mysli, kterou je potřeba zkrotit a naučit se s ní pracovat.

Sebevědomý partner je někdo s kým se cítíme dobře. Staňte se jím i vy.  Já vám ukážu jak.

Zpracujete si svou minulost a dětství

Zpracujeme vaše dětství a odhalíme nefunkční programy, které ovládají váš vztah.

Partnerská komunikace

Naučím vás empaticky a asertivně komunikovat.

Emoční regulace

Naučím vás pracovat se svými emocemi, tak aby už vás neovládaly. Sebevědomí partner umí regulovat své emoce a chování.

Co o mně řekli...

Můj život po spolupráci s Lucií se změnil hlavně v tom, že vím kdo jsem, co chci, co cítím. Zbavila jsem se mnoho strachů, stresu a nervozity, a také se umím strachům postavit a překonávat je. Jsem více sebevědomá a stavím se situacím čelem. Umím se více za sebe postavit, uhájit si své hranice a vyjádřit co cítím, i když samozřejmě mám ještě rezervy. Vím, co bych chtěla v životě dělat a jaké sny a přání jsou opravdu moje. Mám se mnohem více ráda, umím zastavit svoji neustále přemýšlející mysl a hlavně, vím jak s čím pracovat, což je to nejdůležitější. Jsi skvělý člověk, který umí motivovat, podpořit, nakopnout. Jsi člověk laskavý, hodný, milý, usměvavý, ale zároveň člověk, který umí říct pravdu, ať je jakákoliv, ale vždy tak, aby ta pravda neranila, ale přinesla to, co přinést má. Jsi člověk plný informací, velmi velmi vzdělaný ve svém oboru, který umí ty informace předat dál. Umíš výborně mířit tam, kam je potřeba a podávat otázky tak, aby si člověk dokázal odpovědět sám. Neuvěřitelně dokážeš člověk nabít pozitivní energií a láskou.
Bc.Šárka L
Můj život je veselejší, věci, situace, dávají určitý smysl, naučila jsem se vnímat věci kolem sebe, myslet více sama na sebe, více přemýšlet než něco udělám a dost se mi to vyplácí. I když jsem udělala v průběhu koučinku rozhodnutí, kterého občas lituji, přicházím na to, že by stejně dříve nebo později k tomu všemu došlo a jen bych se mezi tím zbytečně trápila a nebyla šťastná. Vše se děje jak má a ukazuje mi to cestu, jaká být případně nebýt a čeho se vyvarovat a jaké chyby nedělat. Lucii doporučuji dále, transformační program a cesta kterou klientky vedeš, je správná a jsou vidět i výsledky.
Lucie P.
Môj život po koučinku je oveľa kludnejší a krajší. Naučila si ma veľa vecí. Že ja sa musím mať rada, že ja si musím dopriať, že ja sa musím o seba starať, že ja som dôležitá. Naučila si ma, že dať najavo city, je dôležité, lebo ja "kameň" som to nikdy nerobila. Naučila si ma byť viac ženou, lebo ja som bola žena ale v mužskom tele. Že to nie je o nich(o mužoch) ale o mne. Že dostávame do života ľudí, ktorých potrebujeme pre náš rast. Takže teraz ďakujem za všetky pády, lebo dnes by som nebola tým kým som. Naučila si ma radovať s malých vecí a tiež hlavne myslieť aj na budúcnosť. Len vďaka Tebe som sa vedela pozrieť aj na moju finančnú stránku a uvedomiť si kde som robila chyby a ako to všetko zlepšiť. Doporučila by som ťa ďalej iným ľuďom. Veľa o Tebe rozprávam. Pretože koučink s Tebou bola jedna z mojích správnych ciest. Najlepšia investícia je investícia do seba samej. A prirástla si mi aj k srdcu, za čo Ti veľmi pekne ďakujem. Pretože viem, že sa môžem na Teba hocikedy obrátiť s prosbou a viem, že mi veľmi rada pomôžeš. A či by som šla ešte znovu s Tebou do spolupráce? Určite áno a veľmi rada. Ak sa tak stane a naše cesty sa opäť spoja, bude to zas pekná jazda učenia a seba hodnoty. Pretože vzdelávať sa máme po celý svoj život, napredovať a to si ma zase len ty naučila.
Nina H.
Hodně jsi mne naučila vidět svůj život z jiného pohledu, zamýšlet se nad ním. Naučila jsem se mít ráda. Ve svém problému, který jsem také v době terapie řešila, jsem díky Tobě držela sílu a věřila že vše bude dobré! Kdyby jsme se nepotkaly, viděla bych vše jen černě! Já měla zlé chvíle, ale intuice a také to, že jsem skvělá a kvalitní mi pomohlo vidět, že není vina, ale cesta, díky tomu jsem to zvládla a výsledky byly dobré! Jsem silnější! Vše mi s Tebou vyhovovalo, bylo to nad rámec všeho. Myslím si, že jsem velmi náročný člověk v uspokojení, hodně kritická. Umím vidět dobré a umím vidět špatné a na obě reaguji přímo, narovinu, upřímně. U Tebe nenacházím jedinou chybičku. DOPORUČUJI LUCII VŠEMI DESETI!!! Protože dáváš víc, než by dal někdo jiný. Velmi vnímám osobnost, také jsem Ti zprvu řekla, že sluníčkoví lidé mi přijdou podezřelí. Ale Ty jsi mne přesvědčila, že Ti na mne záleží, že jsi tu pro mne. Že Tě zajímám, nejen kvůli tomu, že jsem klient. Ale staráš se i potom, zajímáš se prostě o ten celý proces změny a není Ti jedno, jak se to vyvíjí dál. To je mi sympatické a to mi v dnešní době přijde vzácné. Toho si cením. Tvůj osobní přístup, pomoc, empatie, zacílení na to podstatné a celkově dobrá energie, která z Tebe šla, mi dodávala od začátku pocit, že se vše povede, že vše zvládnu. á vím, že vše je na delší dobu a já mám hodně před sebou. Ale mám plno rad, krásné závěrečné zhodnocení a vím, že jsi mi hodně pomohla v mém velkém problému a také byla se mnou u mého strachu z nemocí. Za to vše jsem Ti moc vděčná. Našla jsem v Tobě důvěru, přítele a pocit, že s Tebou mohu sdílet vše otevřeně, bez zábran.
Libuš N.
Jaký byl můj život před koučinkem s Lucií? Byla jsem nejistá, nerozhodná a nesebevědomá. Měla jsem problém si věřit a hodně jsem se kritizovala. Po 3 měsících jsem sebejistější a více si duvěřuji. Jsem šťastná a spokojená, protože jsi mi dala návod k tomu, jak na sobě pracovat. Lucii doporučuji absolutně dále. Velmi se mi líbí její individuální přístup. Lucie má velmi dobře zpracované materiály k tomu, jak na sobě pracovat. Velmi si cením délky kurzu, tři intenzivní měsíce práce a poté ještě půlroční "dohled", který dává prostor pro vyjasnění možných nejastností. 😊 No a v neposlední řadě samotná koučka, která je velmi příjemná nejen na pohled, ale hlavně v komunikaci a opravdu ví co a pro koho dělá.
Daniela B.
Moje vztahy se opakovaly, byly jako přes kopírák, ačkoliv jsem si myslela, že už mám mnoho traumat intenzivní sebeprací zpracovaných, vždy se objevili sobě velmi podobní lidé, kteří ve mě spouštěli stejné “čudlíky” v podobě opakujících se situací, nedorozumění atd. Takže znovu a znovu jsem tápala proč se mi ty situace opakují a byla jsem si vědoma, že proto, abych to už v sobě uzdravila. Ovšem, když se to člověka týká, nemá zcela objektivní nadhled. Lucie se mi objevila v životě jako “dveře” vyjít z tohoto ven. “Klikou” už jsem pak uměla otevřít sama. Profesionálním vedením Lucie, která je velice lidská, pozorná a přítomná jsme nalezly spouštěče situací a komunikace z dětství, které mi nepříjemně ovlivňovaly současný život. Cítím se velmi osvobozená a pociťuji nový čistý prostor na nové věci v životě, když staré harampádí z dětství je pryč. Tuto terapii doporučuji všem, kdo mají odvahu podívat se dovnitř sebe do bolavých míst, aby se v současném životě posunuli dál a nebránili jim v tom nevysvětlitelné překážky, které je v životě brzdí. Většina problémů v dospělosti pochází z původní rodiny. A jak myslíme, tak se cítíme. A pokud jsou v nás nevyřešené bubáci z dětství, není možné aby to člověk zvládl zcela sám bez pohledu zvenčí pomocí kouče, průvodce, terapeuta. Na Lucii velmi oceňuji její přítomnost a bdělost během celého procesu. Byla to moje nejlepší investice do sebe.
Michaela F.